Ενότητες Εργασίας

Το έργο περιέλαβε την υλοποίηση των παρακάτω ενοτήτων εργασίας:

  • Ε.1: Ανασκόπηση τεχνικών και μεθόδων πυρόλυσης βιομηχανικών αποβλήτων.
  • Ε.2: Συσχέτιση του είδους των αποβλήτων και των συνθηκών πυρόλυσης με τα παραγόμενα παραπροϊόντα (στερεά, υγρά, αέρια) και υπολείμματα με τη διενέργεια κατάλληλων εργαστηριακών πειραμάτων.
  • Ε.3: Προσδιορισμός χαρακτηριστικών και προδιαγραφών ενός ολοκληρωμένου συστήματος πυρολυτικού κλιβάνου πιλοτικής κλίμακας και προμήθειά του από τον Φορέα.
  • Ε.Ε.4: Εφαρμογή της μεθόδου σε πιλοτική κλίμακα – Βελτιστοποίηση.
  • Ε.5: Μελέτη σκοπιμότητας της προτεινόμενης μεθόδου.