Μεταφορές & Φορτώσεις Προϊόντων

Μεταφορές & Φορτώσεις Προϊόντων

Μεταφορές & Φορτώσεις Προϊόντων

  • Γκρουπάζ από και προς Ελλάδα και εξωτερικό, με αξιόπιστους ανταποκριτές.
  • Ομαδοποίηση φορτίων εξαγωγής/εισαγωγής.
  • Μεταφορές και διανομή φορτίου door-to-door.
  • Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι αποθήκευσης γενικού και ειδικού φορτίου.
  • In transit και συνδυασμένες μεταφορές.
  • Οδικές μεταφορές.
  • Ναυτιλιακές μεταφορές.
  • Σιδηροδρομικές μεταφορές.
  • Εναέριες μεταφορές.
  • Υπηρεσίες logistics.