Λιμάνι Βόλου

Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε.   www.port-volos.gr

Ζωντανή παρουσίαση από την περιοχή του Βόλου (by marinetraffic.com)