Λιμάνι Θεσσαλονίκης

 Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.   https://www.thpa.gr/

Ζωντανή παρουσίαση από την περιοχή της Θεσσαλονίκης (by marinetraffic.com)