Λιμάνι Καβάλας

 Οργανισμός Λιμένος Καβάλας   www.portkavala.gr

Ζωντανή παρουσίαση από την περιοχή της Καβάλας (by marinetraffic.com)