Λιμάνι Αλεξανδρούπολης

Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε.   www.ola-sa.gr

Ζωντανή παρουσίαση από την περιοχή της Αλεξανδρούπολης (by marinetraffic.com)