Οργάνωση

Η εταιρία North Aegean Slops απασχολεί συνολικά πάνω από 120 εργαζόμενους, γεγονός που την θέτει ανάμεσα στους μεγαλύτερους ιδιωτικούς φορείς απασχόλησης στην Βόρεια Ελλάδα.

Το προσωπικό, διαχεόμενο στο σύνολο των διαχειριζόμενων εταιρειών, απαρτίζεται από εξειδικευμένα στελέχη, έμπειρα πληρώματα πλωτών και χερσαίων μέσων, καταρτισμένους εργαζόμενους και ειδικούς εξωτερικούς συνεργάτες που διασφαλίζουν την παροχή κάθε υπηρεσίας με τον βέλτιστο, ταυτόχρονα, τεχνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά τρόπο.

Η οργανωτική δομή περιλαμβάνει την ακόλουθη μορφή, ενώ κάθε διαχειριζόμενη εταιρεία μπορεί να υλοποιεί αυτόνομα και παράλληλα οποιοδήποτε έργο αναλαμβάνει.