Πολιτική για την εξειδίκευση μέτρων κατά της βίας και παρενόχλησης

Πολιτική για την εξειδίκευση μέτρων κατά της βίας και παρενόχλησης

NORTH AEGEAN SLOPS E.M.A.E.: Στοιχεία Νόμιμου εκπροσώπου ΕΠΩΝΥΜΟ : ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΗΛΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ Βεβαιών: Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας NORTH AEGEAN SLOPS EMAE, βεβαιώνω ότι η εταιρία υιοθετεί πολιτική για την πρόληψη και...

READ MORE

Άμυνα και ασφάλεια

Η εταιρεία North Aegean Slops SA δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής ενός ευρύ φάσματος υπηρεσιών και προϊόντων Άμυνας και Ασφάλειας, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ολοκληρώνοντας ένα αξιοσημείωτο portfolio επιτυχημένων projects. Στο πλαίσιο...

READ MORE
Δωρεά πλωτού σκάφους στη λιμενική αρχή Βόλου

Δωρεά πλωτού σκάφους στη λιμενική αρχή Βόλου

Η North Aegean Slops A.E. προχώρησε στη δωρεά ενός πνευστού περιπολικού σκάφους 6,5 μέτρων τύπου Mostro με δυνατότητα ανάπτυξης ταχύτητας άνω των 35 κόμβων. H δωρεά έγινε στα πλαίσια της πολύπλευρης περιβαλλοντικής και κοινωνικής προσφοράς της...

READ MORE
Συνεργασία με τον ελληνικό αθλητικό σύλλογο Α.Ο. Φοίνικας Σύρου

Συνεργασία με τον ελληνικό αθλητικό σύλλογο Α.Ο. Φοίνικας Σύρου

Η εταιρεία North Aegean Slops A.E. είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την συνεργασία της με τον ελληνικό αθλητικό σύλλογο Α.Ο. Φοίνικας Σύρου ONEX, ως χρυσός χορηγός της αντρικής ομάδας πετοσφαίρισης του νησιού. Η εταιρία μας, που παρέχει...

READ MORE
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Με γνώμονα την πληρέστερη απόκριση της εταιρείας μας σε προληπτικές και έκτακτες ανάγκες προστασίας υδάτινων και παράκτιων περιοχών, η NORTH AEGEAN SLOPS A.E. ενσωμάτωσε πρόσφατα στο επιχειρηματικό της δυναμικό την κατασκευή και προμήθεια...

READ MORE

Κατεδαφίσεις Κτιριακών Εγκαταστάσεων – Εφαρμογή Μέσων Ανατίναξης

H εταιρεία μας, σε συνεργασία με εκπαιδευμένους και έμπειρους συνεργάτες, μπορεί να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες κατεδαφίσεων και εφαρμογής μέσων ανατίναξης, σε κτιριακούς και υπαίθριους χώρους. Χρησιμοποιώντας τα πιο πρόσφατα και καινοτόμα...

READ MORE
Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Εσωτερικού Καθαρισμού Δεξαμενών Βιοαερίου

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Εσωτερικού Καθαρισμού Δεξαμενών Βιοαερίου

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες Οι δεξαμενές παραγωγής βιοαερίου (π.χ. χώνευσης), με την πάροδο του χρόνου λειτουργίας, μπορεί να χρειαστούν τακτικό ή έκτακτο καθαρισμό του εσωτερικού τους, προκειμένου να αποκατασταθεί η βέλτιστη ροή παραγωγής βιοαερίου...

READ MORE
Ευκολίες υποδοχής αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων

Ευκολίες υποδοχής αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων

Οργάνωση ευκολιών και ολοκληρωμένη παροχή μέσων, εξοπλισμού και προσωπικού. Διάθεση πλωτών και χερσαίων μέσων. Παραλαβή κάθε τύπου αποβλήτου της MARPOL 73/78. Παραλαβή αποβλήτων από ξηρά και θάλασσα. Συγγραφή σχεδίων παραλαβής και διαχείρισης...

READ MORE
Μεταφορές & Φορτώσεις Προϊόντων

Μεταφορές & Φορτώσεις Προϊόντων

Γκρουπάζ από και προς Ελλάδα και εξωτερικό, με αξιόπιστους ανταποκριτές. Ομαδοποίηση φορτίων εξαγωγής/εισαγωγής. Μεταφορές και διανομή φορτίου door-to-door. Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι αποθήκευσης γενικού και ειδικού φορτίου. In transit και...

READ MORE
Χωματουργικές, Εξορυκτικές και Λατομικές εργασίες & Μηχανήματα Έργου

Χωματουργικές, Εξορυκτικές και Λατομικές εργασίες & Μηχανήματα Έργου

Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής, μια καινούργια δραστηριότητα προστέθηκε από το 2013 στο επιχειρησιακό χαρτοφυλάκιο της εταιρίας: οι εξορυκτικές δραστηριότητες και οι υπηρεσίες κοιτασματολογικής-γεωλογικής έρευνας. Με συνεχείς...

READ MORE
Εγνατία Οδός – Καθαρισμός ΜΕΡ

Εγνατία Οδός – Καθαρισμός ΜΕΡ

Καθαρισμός και συντήρηση Μονάδων Ελέγχου Ρύπανσης οδικών αξόνων Εποπτικός εξωτερικός και εσωτερικός έλεγχος. Διάθεση μηχανολογικού εξοπλισμού, εργαλείων και μεταφορικών μέσων. Διάθεση εξειδικευμένου προσωπικού. Απομάκρυνση επιπλεόντων και φερτών...

READ MORE
Φορτώσεις Δημητριακών – Φόρμα για σιτηρά

Φορτώσεις Δημητριακών – Φόρμα για σιτηρά

Διακίνηση χύδην δημητριακών και σιτηρών σε λιμένες Χρήση ιδίων κοχλιομεταφορέων και άλλου ειδικού εξοπλισμού. Διακίνηση από / προς πλοία, αποθηκευτικούς χώρους και μεταφορικά μέσα. Διάθεση ειδικευμένου προσωπικού. Χρήσιμα Έντυπα - Φόρμες Έντυπο...

READ MORE