Πολιτική για την εξειδίκευση μέτρων κατά της βίας και παρενόχλησης

Πολιτική για την εξειδίκευση μέτρων κατά της βίας και παρενόχλησης

Πολιτική για την εξειδίκευση μέτρων κατά της βίας και παρενόχλησης

NORTH AEGEAN SLOPS E.M.A.E.:

Στοιχεία Νόμιμου εκπροσώπου

ΕΠΩΝΥΜΟ : ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ

ΟΝΟΜΑ: ΗΛΙΑΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ

Βεβαιών: Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας NORTH AEGEAN SLOPS EMAE, βεβαιώνω ότι η εταιρία υιοθετεί πολιτική για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία, ως ακολούθως:

 

 1. Η NORTH AEGEAN SLOPS EMAE δηλώνει τη μηδενική ανοχή της στα φαινόμενα βίας και παρενόχλησης και την τήρηση όλων των μέτρων και των υποχρεώσεων που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ΙΙ του ν. 4808/2021 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης προσδιορίζοντας στο παρόν τις κατηγορίες ενεργειών για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού στα φαινόμενα αυτά. Αναγνωρίζει πρωτίστως το δικαίωμα όλων των απασχολούμενων σ ’αυτή-ανεξάρτητα από το συμβατικό τους δεσμό- σε έναν εργασιακό χώρο απαλλαγμένο από τη βία και την παρενόχληση, οι οποίες συνιστούν παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γεγονός που επηρεάζει την ψυχική και σωματική υγεία, την αξιοπρέπεια, το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, ενώ αποτελούν απειλή και για το ίδιο το εργασιακό περιβάλλον.
 2. Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση. H NORTH AEGEAN SLOPS EMAE δηλώνει ότι αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου/ης σε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς βία και παρενόχληση και ότι δεν ανέχεται καμία τέτοια συμπεριφορά, οποιασδήποτε μορφής από οποιοδήποτε πρόσωπο.
 3. Η παρούσα πολιτική υιοθετείται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4808/2021 και την κατ’ εφαρμογή αυτών κανονιστική νομοθεσία και καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4808/2021.

Α. Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία

α) εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία,

Η NORTH AEGEAN SLOPS EMAE ρητά και κατηγορηματικά δηλώνει ότι στέκεται απέναντι σε κάθε μορφής διάκρισης, βίας και παρενόχλησης που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέεται με αυτή είτε προκύπτει από αυτή, ενώ παράλληλα προωθεί και ενθαρρύνει καθ’ όλη τη μακρόχρονη διάρκεια λειτουργίας τη διατήρηση εργασιακού κλίματος όπου ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η συνεργασία, η συναδελφικότητα και η αλληλοβοήθεια κατέχουν κυρίαρχο ρόλο, προσπαθώντας να προλάβει κάθε περιστατικό βίας ή παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, με την ταυτόχρονη λήψη και κάθε έτερου πρόσφορου μέτρου προς τον σκοπό αυτό.

β) μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, καθώς και για την παρακολούθηση τέτοιων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς

Οι εργαζόμενοι, άντρες και γυναίκες, διατηρούν ανοικτή επικοινωνία με τον ίδιο τον εργοδότη και τους άμεσα προϊσταμένους και συναδέλφους, δυνάμενοι να συζητήσουν μαζί τους οποιοδήποτε πρόβλημα ή ανησυχία, τόσο στα επαγγελματικά όσο και σε προσωπικά ζητήματα, αν το επιθυμούν, και οπωσδήποτε δεν θα διστάσουν να καταγγείλουν οποιαδήποτε προβληματική ή ακόμα και παραβατική συμπεριφορά συναδέλφου εφόσον εκδηλωθεί και γίνει αντιληπτή.

Επίσης, τα γραφεία και οι εγκαταστάσεις της εταιρίας διαθέτουν εγκαταστάσεις συναγερμών, συνεχή ύπαρξη έντονου φωτισμού και δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με εξωτερικές γραμμές και γραμμές κινητών τηλεφώνων, ώστε να καθίσταται για κάθε εργαζόμενο εφικτή η επικοινωνία με οποιονδήποτε τρίτο (αστυνομία, συνήγορο του πολίτη, επιθεώρηση εργασίας, δικηγόρους κ.λ.π.) επιθυμεί να απευθυνθεί για λήψη συμβουλών και βοήθειας όποτε χρειαστεί.

Σε τακτική βάση αξιολογείται από τη διοίκηση η αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων προληπτικών μέτρων και των μέτρων αντιμετώπισης της βίας και παρενόχλησης, με σκοπό την επικαιροποίηση ή την αναθεώρησή τους, ανάλογα με τις μεταβολές των περιστάσεων και με επιδίωξη τη βελτίωση των υφιστάμενων καταστάσεων.

 

γ) ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού,

Η NORTH AEGEAN SLOPS EMAE δεσμεύεται για την αντιμετώπιση και την εξάλειψη των διακρίσεων, της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, δηλώνοντας ότι απαγορεύονται αυστηρά κάθε μορφής διάκριση, βία και παρενόχληση που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέεται με αυτή είτε προκύπτει από αυτή.

Ενδεικτικά δε και όχι περιοριστικά η NORTH AEGEAN SLOPS EMAE δηλώνει ότι απαγορεύονται αυστηρά τα αισχρά σεξουαλικά ή ρατσιστικά αστεία ή σχόλια, η χρήση απρεπούς και προσβλητικής γλώσσας, τα σχόλια για την εξωτερική εμφάνιση ή το χαρακτήρα κάποιου, τα οποία προκαλούν ντροπή ή αμηχανία, , οι αγενείς χειρονομίες, τα αγγίγματα και κάθε είδους ανεπιθύμητη σωματική επαφή η παρακολούθηση, η καταδίωξη και η ανεπιθύμητη φραστική ή φυσική προσοχή έναντι κάποιου ατόμου, η αποστολή μηνυμάτων με σεξουαλικό περιεχόμενο μέσω SMS, e – mail, ή επιστολής, οι προσβλητικές και επίμονες ερωτήσεις για την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση κάποιου, την προσωπική του ζωή, τα σεξουαλικά του ενδιαφέροντα ή προτιμήσεις, καθώς και παρόμοιες ερωτήσεις για την καταγωγή του, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτισμικής του ταυτότητας και θρησκείας, οι σεξουαλικές χειρονομίες ή επίμονες προτάσεις για ραντεβού ή απειλές, τα υπονοούμενα ότι οι σεξουαλικές χάρες κάποιου μπορούν να προωθήσουν την καριέρα του ή ότι η άρνηση για σύναψη σεξουαλικής σχέσης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την επαγγελματική του πορεία, ή προσβολή κάποιου κυρίως λόγω διακρίσεων για την ηλικία, το φύλο, το είδος γάμου, τα σύμφωνα συμβίωσης, την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα, την οποιαδήποτε αναπηρία, τις σεξουαλικές του προτιμήσεις, τη θρησκεία ή τα πιστεύω του, οι απειλές λεκτικές ή με χειρονομίες, καθώς και τα ξεσπάσματα θυμού εναντίον κάποιου.

Ο εταιρία διασφαλίζει ένα εργασιακό περιβάλλον, ασφαλές και φιλικό όπου οι σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων και της Διοίκησης διακρίνονται από αλληλοσεβασμό, ευγένεια, ειλικρίνεια, κατανόηση, εμπιστοσύνη, συνεργασία και συμπαράσταση. Εξάλλου, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το προσωπικό, διασφαλίζοντας ότι όλοι γνωρίζουν την πολιτική και τις διαδικασίες της NORTH AEGEAN SLOPS EMAE απέναντι στα περιστατικά βίας και παρενόχλησης.

Η εταιρία ενισχύει την εκπαίδευση των εργαζομένων στις διαδικασίες διαχείρισης περιστατικών βίας, μέσω και των κάτωθι διαδικασιών:

 • Οργάνωση συναντήσεων προσωπικού για τη συζήτηση σχετικών θεμάτων και την έγκαιρη αντιμετώπιση δυνητικών κινδύνων
 • Ενθάρρυνση της συμμετοχής στελεχών της διοίκησης σε προγράμματα κατάρτισης και σε επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με την αναγνώριση και διαχείριση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

 

δ) πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη, καθώς και των ατόμων που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα ή εκπροσωπούν τον εργοδότη, στο μέτρο και στον βαθμό της δικής τους ευθύνης, σε περίπτωση εκδήλωσης ή αναφοράς ή καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, καθώς και για τη σχετική διαδικασία

Κάθε εργαζόμενος, που υφίσταται περιστατικό βίας και παρενόχλησης σε βάρος του, δύναται να καταγγείλει στη διοίκηση της εταιρίας οποιοδήποτε περιστατικό θεωρηθεί από μέρους του ότι εμπίπτει στην έννοια της βίας και παρενόχλησης εντός του εργασιακού χώρου. Το πρόσωπο αυτό έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από τον εργασιακό χώρο για εύλογο χρόνο, χωρίς στέρηση μισθού ή άλλη δυσμενή συνέπεια, εφόσον κατά την εύλογη πεποίθησή του υφίσταται επικείμενος σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του, ιδίως, όταν ο εργοδότης είναι ο δράστης τέτοιας συμπεριφοράς ή όταν δεν λαμβάνει τα απαραίτητα πρόσφορα μέτρα, ώστε να αποκαταστήσει την εργασιακή ειρήνη, ή όταν τα μέτρα αυτά δεν είναι ικανά για να σταματήσουν τη συμπεριφορά βίας και παρενόχλησης. Στην περίπτωση αυτήν, ο αποχωρών υποχρεούται να ενημερώσει προηγουμένως τον εργοδότη εγγράφως, αναφέροντας το περιστατικό βίας και παρενόχλησης και τα περιστατικά που αιτιολογούν την πεποίθησή του, ότι επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του.

Εφόσον δεν υφίσταται ή έχει παύσει να υφίσταται ο κίνδυνος και ο/η καταγγέλλων/ουσα αρνείται να επιστρέψει στον εργασιακό χώρο, ο εργοδότης μπορεί να προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας με αίτημα την επίλυση της διαφοράς.

Ο εκπρόσωπος της εταιρίας, όπως και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούνται να παραλαμβάνουν, να διερευνούν και να διαχειρίζονται κάθε καταγγελία ή σχετική αναφορά επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στη βία και παρενόχληση, με εμπιστευτικότητα και με τρόπο που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καθώς και να μην παρεμποδίζουν την παραλαβή, τη διερεύνηση και τη διαχείριση των καταγγελιών ή αναφορών αυτών, καθώς και να λάβουν τα απαραίτητα πρόσφορα και ανάλογα μέτρα κατά περίπτωση σε βάρος του καταγγελλόμενου, προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά.

Τέλος, ο Ιατρός Εργασίας της εταιρίας παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση περιστατικού βίας .

 

ε) ορισμός προσώπου αναφοράς («συνδέσμου») για την καθοδήγηση και ενημέρωση των εργαζομένων αναφορικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία

 • Μαρία Ορφανίδου, Μέλος του ΔΣ της εταιρίας και Αντιπρόεδρος, τηλ. 2310553473 (εσωτ. 22)
 • Αναστασία Τζιότζιου, Δικηγόρος και Νομική Σύμβουλος της NORTH AEGEAN SLOPS EMAE, τηλ. 2310553473 (εσωτ. 27), 6932307274

στ) προστασία της απασχόλησης και την υποστήριξη εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, κατά το δυνατόν, με κάθε πρόσφορο μέσο ή εύλογη προσαρμογή.

Η NORTH AEGEAN SLOPS EMAE σέβεται και αναγνωρίζει το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου στην απασχόληση, η οποία πρέπει να διέπεται από κανόνες ασφάλειας τόσο της σωματικής όσο και της ψυχικής υγείας των υπαλλήλων και εργατών, στηρίζει δε κάθε ευπαθή ομάδα εργαζομένων και θα προστατέψει οποιονδήποτε περιέλθει στη θέση του θύματος ενδοοικογενειακής βίας, με κάθε πρόσφορο μέσο ή εύλογη προσαρμογή.

 

Β. Διαδικασία υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών

α) δίαυλοι επικοινωνίας – αρμόδια πρόσωπα

 • Μαρία Ορφανίδου, Μέλος του ΔΣ της εταιρίας και Αντιπρόεδρος, τηλ. 2310553473 (εσωτ. 22)
 • Αναστασία Τζιότζιου, Δικηγόρος και Νομική Σύμβουλος της NORTH AEGEAN SLOPS EMAE, τηλ. 2310553473 (εσωτ. 27), 6932307274

β) έρευνα και εξέταση των καταγγελιών με αμεροληψία και προστασία της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων και των καταγγελλόμενων,

Τήρηση των κανόνων προστασίας και διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων σύμφωνα με τον Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α 137/29.8.2019) Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις

γ) απαγόρευση αντιποίνων σε βάρος του θιγόμενου προσώπου,

Απαγορεύεται και είναι άκυρη η καταγγελία ή η με οποιονδήποτε τρόπο λύση της έννομης σχέσης στην οποία στηρίζεται η απασχόληση, καθώς και κάθε άλλη δυσμενής μεταχείριση προσώπου που κατήγγειλε περιστατικό βίας και παρενόχλησης σε βάρος του, εφόσον συνιστά εκδικητική συμπεριφορά ή αντίμετρο κατά την έννοια του άρθρου 14 του ν. 3896/2010 για το περιστατικό βίας και παρενόχλησης.

δ) περιγραφή των συνεπειών επί διαπίστωσης παραβιάσεων,

Στην περίπτωση που εργαζόμενος ή με άλλη σχέση απασχολούμενος στην εταιρία, παραβιάσει την απαγόρευση βίας και παρενόχλησης του άρθρου 4 του Ν. 4808/2021, η NORTH AEGEAN SLOPS EMAE θα λάβει τα απαραίτητα πρόσφορα και ανάλογα μέτρα κατά περίπτωση σε βάρος του καταγγελλόμενου, προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τη σύσταση συμμόρφωσης, την αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας ή την καταγγελία της σχέσης απασχόλησης ή συνεργασίας, με την επιφύλαξη της απαγόρευσης της κατάχρησης δικαιώματος του άρθρου 281 ΑΚ.

ε) συνεργασία και παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας στις αρμόδιες αρχές, εφόσον ζητηθεί.

Η NORTH AEGEAN SLOPS EMAE πληροφορεί τους εργαζομένους της ότι σε περίπτωση που ένα πρόσωπο θίγεται από περιστατικό βίας και παρενόχλησης κατά την πρόσβαση σε απασχόληση, κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης ή ακόμη και αν η σύμβαση ή σχέση εργασίας στο πλαίσιο της οποίας φέρεται ότι εκδηλώθηκε το περιστατικό ή η συμπεριφορά έχει λήξει, έχει: α) δικαίωμα δικαστικής προστασίας, β) προσφυγής, υποβολής καταγγελίας και αίτησης για διενέργεια εργατικής διαφορά στην Επιθεώρηση Εργασίας (η αίτηση υποβάλλεται κατ` επιλογή του θιγόμενου προσώπου είτε στον προϊστάμενο της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων είτε στον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος ), στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της, γ) αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων του, καθώς και δ) καταγγελίας εντός της επιχείρησης σύμφωνα με την πολιτική διαχείρισης των καταγγελιών.

Επίσης, η διοίκηση της εταιρίας θα παρέχει συνδρομή και πρόσβαση σε κάθε ως άνω αναγραφόμενη αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, κατά την έρευνα τέτοιου είδους περιστατικού ή συμπεριφοράς, εφόσον της ζητηθεί από αυτές.

 

Παρατίθενται τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμοδίων διοικητικών αρχών, στις οποίες έχει δικαίωμα να προσφύγει κάθε θιγόμενο πρόσωπο:

 • Συνήγορος του Πολίτη: Τηλ: 213 1306 600 email:press@synigoros.gr
 • Tηλεφωνική γραμμή καταγγελιών ΣΕΠΕ μέσω της γραμμής εξυπηρέτησης πολιτών 1555
 • Επικοινωνία με την Yπηρεσία άμεσης ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής των γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας να μπορούν μέσω της Γραμμής SOS 15900.
Η παρούσα έχει αναρτηθεί στις 1/11/2021 στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας μας.