Κατεδαφίσεις Κτιριακών Εγκαταστάσεων – Εφαρμογή Μέσων Ανατίναξης

Κατεδαφίσεις Κτιριακών Εγκαταστάσεων – Εφαρμογή Μέσων Ανατίναξης

H εταιρεία μας, σε συνεργασία με εκπαιδευμένους και έμπειρους συνεργάτες, μπορεί να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες κατεδαφίσεων και εφαρμογής μέσων ανατίναξης, σε κτιριακούς και υπαίθριους χώρους.

Χρησιμοποιώντας τα πιο πρόσφατα και καινοτόμα μέσα ανατίναξης και κατεδάφισης, μπορούμε να προσφέρουμε σχετικές υπηρεσίες ακόμη και σε κατοικημένες περιοχές.

Οι υπηρεσίες μας είναι ολοκληρωμένες, από το αρχικό στάδιο των συνεννοήσεων και των μελετών, μέχρι και το τελικό, της διαχείρισης των προκυπτόντων υλικών και αποβλήτων.

  • Συνεννοήσεις και διαβουλεύσεις με τους πελάτες και λοιπούς εμπλεκόμενους.
  • Αναγνώριση του χώρου, αξιολόγηση των δεδομένων.
  • Σύνταξη των σχετικών μελετών και κειμένων.
  • Διευθέτηση των απαιτούμενων αδειών.
  • Οργάνωση προσωπικού και μέσων.
  • Λήψη μέτρων ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος, αποκλεισμός και περίφραξη χώρου.
  • Εσωτερική και εξωτερική αποξήλωση επενδύσεων, μονώσεων κ.λπ., καθώς και διαχείριση των εν λόγω αποβλήτων.
  • Τμηματική ή συνολική κατεδάφιση / ανατίναξη.
  • Συλλογή και διαχείριση των προκυπτόντων οικοδομικών υλικών, με δυνατότητα επιτόπιας ανακύκλωσης.
  • Παράδοση του χώρου απαλλαγμένου από κατάλοιπα, έτοιμος προς κάθε άλλη χρήση.