ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Με γνώμονα την πληρέστερη απόκριση της εταιρείας μας σε προληπτικές και έκτακτες ανάγκες προστασίας υδάτινων και παράκτιων περιοχών, η NORTH AEGEAN SLOPS A.E. ενσωμάτωσε πρόσφατα στο επιχειρηματικό της δυναμικό την κατασκευή και προμήθεια σχετικών προστατευτικών συστημάτων και φραγμάτων, πλωτού τύπου.

Ειδικότερα, τα πλωτά συστήματα και φράγματα της εταιρείας μας μπορούν να παρέχουν βέλτιστη προστασία και λύση για την αντιμετώπιση επειγουσών, επιτακτικών ή προβλεπόμενων αναγκών σε περιστατικά ρύπανσης συγκεκριμένης περιοχής θαλασσίου ή άλλου υδάτινου χώρου (θάλασσα, λίμνες, ποτάμια).

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για την προστασία υδάτινων και παράκτιων περιοχών, εγκαταστάσεων, μονάδων, δραστηριοτήτων, χώρων, ακτών, καθώς και ανθρώπων από επιπλέοντα απορρίμματα, πετρελαιοκηλίδες, φύκια, επικίνδυνες μέδουσες, επιπλέουσες χημικές ουσίες, πλεούμενα σκάφη κ.α.

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται από την εταιρεία μας στην κατασκευή των πλωτών προστατευτικών συστημάτων είναι αρίστης ποιότητας και έχουν τους υψηλότερους δείκτες προστασίας UV, ώστε αφενός να είναι ανθεκτικά και απρόσβλητα από χημικές ουσίες, αλμύρα θαλασσινού νερού, θερμοκρασιακές μεταβολές και υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου, και αφετέρου να επιδεικνύουν μακροχρόνια εξαιρετική αντοχή και αποτελεσματικότητα ακόμη και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή προσβολή από πλεούμενα μέσα. Επιπλέον, δεν περιέχουν επικίνδυνες για το υδάτινο περιβάλλον και τους ανθρώπους ουσίες (π.χ. ενώσεις υδραργύρου, ενώσεις αρσενικού, οργανοκασσιτερικές ενώσεις), ενώ όπου απαιτείται θα φέρουν έγκριση από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

 

Φωτογραφικό Υλικό