Συνεργαζόμενοι Φορείς

Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία της NORTH AEGEAN SLOPS A.E. και μελών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.