Διαχείριση Επικίνδυνων

& Μη Αποβλήτων

Συλλογή, παραλαβή και διαχείριση επικινδύνων και μη αποβλήτων από εγκαταστάσεις, χώρους, κλπ.

Περισσότερα

Πρόληψη & Αντιμετώπιση

Θαλάσσιας Ρύπανσης

Συλλογή, παραλαβή και διαχείριση επικινδύνων και μη αποβλήτων από εγκαταστάσεις, χώρους, κλπ.

Περισσότερα

Παροχή Λιμενικών

Αναγκών

Συλλογή, παραλαβή και διαχείριση επικινδύνων και μη αποβλήτων από εγκαταστάσεις, χώρους, κλπ.

Περισσότερα

Υπηρεσίες

Καθαριότητας

Συλλογή, παραλαβή και διαχείριση επικινδύνων και μη αποβλήτων από εγκαταστάσεις, χώρους, κλπ.

Περισσότερα

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Ολοκληρωμένες λύσεις και Υπηρεσίες

Πρόληψη & Αντιμετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσης

Οργάνωση ευκολιών και ολοκληρωμένη παροχή μέσων, εξοπλισμού και προσωπικού.

Περισσότερα

Παροχή Λιμενικών Αναγκών

Οργάνωση ευκολιών και ολοκληρωμένη παροχή μέσων, εξοπλισμού και προσωπικού.

Περισσότερα

Ευκολίες υποδοχής αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων

Οργάνωση ευκολιών και ολοκληρωμένη παροχή μέσων, εξοπλισμού και προσωπικού.

Περισσότερα

Υπηρεσίες Καθαριότητας

Καθαρισμός δεξαμενών, φρεατίων, βαγονιών, αγωγών και άλλων αποθηκευτικών μέσων πετρελαιοειδών ή άλλων υλικών.

Περισσότερα

Φορτώσεις Δημητριακών – Φόρμα για σιτηρά

Διακίνηση χύδην δημητριακών και σιτηρών σε λιμένες.

Περισσότερα

Εγνατία Οδός – Καθαρισμός ΜΕΡ

Καθαρισμός και συντήρηση Μονάδων Ελέγχου Ρύπανσης οδικών αξόνων.

Περισσότερα

Χωματουργικές, Εξορυκτικές και Λατομικές εργασίες & Μηχανήματα Έργου

Ολοκληρωμένες εξορυκτικές, λατομικές, χωματουργικές και επιστημονικές υπηρεσίες.

Περισσότερα

Μεταφορές & Φορτώσεις Προϊόντων

Γκρουπάζ από και προς Ελλάδα και εξωτερικό, με αξιόπιστους ανταποκριτές.

Περισσότερα

Διαχείριση Επικίνδυνων & Μη Αποβλήτων

Οργάνωση ευκολιών και ολοκληρωμένη παροχή μέσων, εξοπλισμού και προσωπικού.

Περισσότερα

Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες

Οργάνωση ευκολιών και ολοκληρωμένη παροχή μέσων, εξοπλισμού και προσωπικού.

Περισσότερα

Η εταιρια

north aegean slops

Ο επιχείρηση με τον τίτλο NORTH AEGEAN SLOPS Ε.Μ.Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998 στη Θεσσαλονίκη από τον Ηλία Ορφανίδη και παρέχει έκτοτε ένα ευρύ φάσμα εργασιών και υπηρεσιών που σχετίζονται με το περιβάλλον, τα απόβλητα, τους λιμένες, τη βιομηχανία, τη ναυτιλία, τις μεταφορές, τους οδικούς άξονες, τα χωματουργικά έργα κ.α.

Έδρα συντονισμού των εργασιών της είναι η Θεσσαλονίκη, ενώ παραρτήματα λειτουργούν σε Βόλο και Πειραιά.

Η NORTH AEGEAN SLOPS, μαζί με ένα σύνολο εταιριών που λειτουργεί υπό κοινή διεύθυνση, διαχειρίζονται κατ’ αποκλειστικότητα, με ολική ναύλωση, εφτά σκάφη διαφορετικών λειτουργιών, ενώ παράλληλα διευθύνουν και δύο εταιρείες (διαχείρισης αποβλήτων και εμπορίας μηχανημάτων / οχημάτων), ιδίων συμφερόντων.

Περισσότερα

Πρόγραμμα Πυρόλυσης

Το αντικείμενο του έργου εντάσσεται πλήρως στον θεματικό τομέα 4. «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» της δράσης και ειδικότερα στον υποτομέα 4.4 «Διαχείριση βιομηχανικών και τοξικών αποβλήτων», με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάκτηση υλικών, στην επαναχρησιμοποίηση, στην ανάκτηση ενέργειας και στη βελτιστοποίηση των διεργασιών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.

Περισσότερα
NewsletterSubscribe

CONTACT

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Κεντρικά Γραφεία
26ης Οκτωβρίου 42
Τ.Κ: 54627, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ: +(30) 2310-553473/4/5
Φαξ: 2310-554027
Email: info@northaegeanslops.gr
Τμήμα Λογιστηρίου: account@northaegeanslops.gr


ΒΟΛΟΣ – Υποκατάστημα
Εντός λιμένα Βόλου
Τ.Κ: 38333, Βόλος, Ελλάδα
Τηλ: +(30) 24210-29245
Φαξ: 24210-29467
Email: volos@northaegeanslops.gr


ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Εντός λιμένα Πειραιώς
ΣΕΜΠΟ – Νέο Ικόνιο
Τ.Κ: 18863, Πέραμα, Ελλάδα


* Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης καλέστε όλο το 24ωρο στον τηλεφωνικό αριθμό: 6944-511270

tel.:
e-mail: